FireHouse 020

FESTER

fester_siteworking title

Fester

Genre

Children’s Film

Treatment

Maarten de Loor

 

Under development

FH020 NEWS ITEM

9 april 2013

FireHouse 020 en IDTV, onderdeel van het Britse mediabedrijf ALL3MEDIA, zijn een samenwerkingsovereenkomst aangegaan voor een van de concepten die FH020 heeft ontwikkeld. De komende periode gaan beide partijen dan ook vol passie aan de slag om het desbetreffende televisie format samen te realiseren. Binnenkort volgt meer over deze samenwerking.

april 9, 2013

FireHouse 020 and IDTV, part of the British media enterprise ALL3MEDIA, started a co-operation agreement concerning one of the television formats FH020 has developed. In the near future both parties will start to realize this specific television format together with great enthousiasm. More information regarding this collaboration will follow.

IJKOUD

Ijskoudworking title

ijskoud

Genre

Children’s Film

Treatment

Maarten de Loor

 

Under development

Rock da Boat

rock da boat_front

Working title Television Format

Rock da Boat

Concept

Maarten de Loor

Art

Thijs Bul

 

Under development

 

Moving Out!

MOVING-OUT3-1Working title Television Format

Moving Out!

Concept
Maarten de Loor

Art
Thijs Bul

Under development

Opa’s Caravan

opas-caravan-final-versionWorking title
Opa’s caravan

Genre
Children’s Film / Series

Treatment
Maarten de Loor

 

Under development